Raportowanie

Usługa raportowania jest koniecznym elementem każdego działania w ramach pozostałych części składowych naszej oferty PR. Raportowanie służy do podsumowania wykonania cyklicznej lub celowej usługi PR.


W skład raportu wchodzą:

  1. Ustalenia z klientem na temat przeprowadzanych działań
  2. Przedstawienie wyników i efektów przeprowadzonej akcji
  3. Uwagi i komentarze agencji
  4. Podsumowanie i rozliczenie kosztów przeprowadzanej akcji
  5. Propozycje następnych działań zmierzających do budowania właściwego wizerunku.
Polski
 

Szybki kontakt

Copyright © 2011-2015 PR-IT. All rights reserved.