Projekt PR

Projekt PR jest podstawową usługą przygotowania kampanii PR. Jest to pierwszy etap działań PR, którego celem jest analiza potrzeb klienta, możliwości, zasobów oraz rynku. Projekt musi jasno określać cele przeprowadzanej kampanii i środki, którymi będą one realizowane.

Podstawą jest przygotowanie analizy SWOT , która ma na celu określenie mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń dla całej akcji i klienta. Na podstawie ustalonych z klientem informacji przygotowujemy projekt, który zawiera sobie poszczególne części składowe dla zaplanowanych akcji promocyjnych związanych z firmą, produktem czy usługą. Projekt jest także aneksem do umowy pomiędzy naszą agencją a klientem. Zapraszam do kontaktu.

Polski
 

Szybki kontakt

Copyright © 2011-2015 PR-IT. All rights reserved.